Aktualności

O projekcie

Projekt „Od bariery do kariery na 100 %” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest przez Fundację dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób w wieku 15-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu bydgoskiego i inowrocławskiego w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

 

Partner projektu

 

 

 Urząd Pracy w Bydgoszczy